Enter your keyword

ePEMBELAJARAN

LOGO-ELtrace

Bahagian ePembelajaran merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam menguruskan ePembelajaran di UMT dari segi mengawal selia platform Learning Management System (LMS) yang digunakan, membantu pensyarah serta pelajar menggunakan platform tersebut dan memberi khidmat nasihat berkaitan penggunaan LMS.

Pihak ePembelajaran juga membangunkan Malaysia Open Online Course (MOOC) untuk UMT dan pihak yang memohon kepakaran dalam membangunkan bahan untuk MOOC.

Platform Learning Management System (LMS)

Oceania

Oceania merupakan platform Learning Management System (LMS) yang dibina untuk pelajar ijazah.

Wadi merupakan platform Learning Management System (LMS) yang dibina untuk pelajar Diploma dan Asasi.

Wadi

Oasis

Oasis merupakan platform Learning Management System (LMS) yang dibina untuk pelajar Pasca Siswazah dan Pusat Tanggungjawab.

UMTMOOC merupakan kursus-kursus yang dibangunkan untuk Massive Open Online Course (MOOC) yang dijalankan di UMT.

UMTMOOC